Giełda Szlachecka
21/02/2009 17:33 - herby
17 czerwca w Ośrodku Szkoleniowo-Hotelowym "Wawer" w tzw. Sali Herbowej odbyło się spotkanie grona osób z branży heraldyczne - genealogicznej...

17 czerwca w Ośrodku Szkoleniowo-Hotelowym "Wawer" w tzw. Sali Herbowej odbyło się spotkanie grona osób z branży heraldyczne - genealogicznej. W zebraniu poświęconym powstaniu Ośrodka Genealogiczno-Heraldycznego "Dziedzictwo", udział wzięli:
W wynikłej dyskusji o konieczności powołania w Warszawie ośrodka, który skupiałby w swoich murach wszystkie działania związane z utrzymaniem i popularyzowaniem idei szlacheckich w Polsce ustalono, że ośrodek przyjmie nazwę Ośrodka Genealogii i Heraldyki "Dziedzictwo".

Podstawowym zadaniem ośrodka będzie krzewienie tradycji kulturowych, szlacheckich, prowadzenie działalności dydaktycznej, organizowanie prelekcji, spotkań i pokazów związanych z tradycjami szlacheckimi. W ośrodku będzie można skorzystać z pomocy genealogów w szukaniu swoich przodków, budowaniu drzew genealogicznych oraz poszukiwaniu rodzin. Tu również będzie można otrzymać informację na temat herbów rodowych, skorzystać z literatury fachowej, zlecić poszukiwania zarówno nazwisk jak i przynależnych do nich herbów.

Inauguracja istnienia Ośrodka Genealogii i Heraldyki "Dziedzictwo" z siedzibą w Ośrodku Szkoleniowo-Hotelowym "Wawer" przy ul. Trakt Lubelski, odbędzie się 27 września 2003 roku. Głównym akcentem będzie giełda szlachecka na której poza pokazami walk, strojów szlacheckich, spotkań z genealogami i heraldykami - również nabyć będzie można atrybuty w postaci herbów szlacheckich wykonanych w różnej technice, sygnety rodowe, repliki broni, pozycje książkowe. Odbędą się również warsztaty wprowadzające w sztukę genealogii i heraldyki.

opr. Jarosław Adamkiewicz
( Informator Wawra, czerwiec/lipiec, nr. 17/2003 )
http://www.pracownia.com/herby/guide_2_gielda-szlachecka.html