I Ogólnopolska Giełda Szlachecka (27 września 2003)
21/02/2009 18:45 - herby
Hotel Wawer, Warszawa

Dnia 27 września 2003 odbyła się inauguracja istnienia Ośrodka Genealogii i Heraldyki "Dziedzictwo" z siedzibą w Ośrodku Szkoleniowo-Hotelowym "Wawer" przy ul. Trakt Lubelski. Głównym akcentem wydarzenia była giełda szlachecka na której poza pokazami walk rycerskich, strojów szlacheckich, spotkań z genealogami i heraldykami, na miejscu do nabycia były herby szlacheckie wykonane w różnej technice, sygnety rodowe, repliki broni, pozycje książkowe...


Zobacz zdjęcia:

I Ogólnopolska Giełda Szlachecka I Ogólnopolska Giełda Szlachecka I Ogólnopolska Giełda Szlachecka I Ogólnopolska Giełda Szlachecka

I Ogólnopolska Giełda Szlachecka I Ogólnopolska Giełda Szlachecka I Ogólnopolska Giełda Szlachecka I Ogólnopolska Giełda Szlachecka
http://www.pracownia.com/herby/guide_4_i-ogolnopolska-gielda-szlachecka-27-wrzesnia-2003.html