Polsk± rz±dzi szlachta
21/02/2009 20:30 - herby
2 luty 2006 - Metro

W¶ród najważniejszych polityków przeważaj± szlachetnie urodzeni. Kaczyńscy, Komorowski, Niesiołowski czy Ujazdowski maj± herby z dziada pradziada

Gdy w 1795 r. I Rzeczpospolit± ostatecznie podzieliły się państwa zaborcze, szlachectwem mogło się na naszych ziemiach szczycić ok. 10 proc. obywateli. Herbowych było u nas więcej niż w jakimkolwiek innym państwie Europy. Kontusz, herb i szablę przy boku miał każdy szlachcic. Miał też prawo decydować o wyborze króla i (teoretycznie) mógł zostać królem. W II RP herb jeszcze co¶ znaczył, bo szlachta wci±ż żyła w dworach i kultywowała tradycje. Gdy przyszła wojna, a po niej komunizm, dla herbowych nie było już w Polsce miejsca.

Dzi¶, kto może, znów odkurza stare dokumenty i na nowo rysuje genealogiczne drzewa. Pewni szlacheckich korzeni s± najważniejsi politycy III RP (a może już IV?). Można ich znaleĽć w Pałacu Prezydenckim, parlamencie i w ministerstwach. Jak przed wiekami, tak i dzi¶ nasz los zależy więc od szlachty.

PDFPobierz i przeczytaj cały artykuł ( PDF 288kb )

tekst: Jacek Różalski ( Metro )
ilustracje do artykułu: Dariusz Wiszniewski
http://www.pracownia.com/herby/guide_9_polska-rzadzi-szlachta.html